تنبیه رژیم صهیونیستی موجب ثبات منطقه می‌شود 


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تنبیه رژیم صهیونیستی توسط ایران باعث ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85450419/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی