تنش در قفقاز جنوبی و پیشنهادات صلح تهران
تهران- ایرنا- زخم قفقاز و قره‌باغ بار دیگر سرباز کرده و سربازان ارمنستان و جمهوری آذربایجان را در مرزهای خود به حالت آماده‌باش درآورده است؛ مناقشه‌ای که بر تحولات منطقه اثرگذاری مستقیم دارد و تهران به‌سبب این اثرگذاری، در پی ایفای نقشی سازنده برای کاهش تنش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224120/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی