تنظیم‌گری‌ها باید با نگاهی به منفعت عمومی تدوین شود

در ادامه این رویداد شرکت‌های کسب‌وکارنوپا، نظرات و ایده‌های نوین خود در مسیر چالش‌های تنظیم‌گری فناورانه را مطرح کردند.

وی با ابراز امیدواری از تحقق آینده تنظیم گری فناورانه گفت: امید است به واسطه برگزاری رویدادهایی مانند رویداد نظاره استارتاپ هایی در جامعه شکل گیرد که وظایف آنها در آینده تحقق تنظیم گری فناورانه در کشور باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تنظیم‌گری فناورانه را از موضوعات جدید و مهم دانست و تصریح کرد: چالش‌های جدید حول تنظیم‌گری فناورانه شکل می‌گیرد که باید برای رفع آنها و سیاستگذاری در این حوزه از توان و ایده‌های فعالان این حوزه بهره برد.

رویداد نظاره با موضوع مجلس و نوآوری و با تاکید بر چالش‌های تنظیم‌گری فناورانه، امروز سه‌شنبه با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان و فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوپای کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915960/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AFوی با تاکید بر اینکه باید دغدغه حکمرانی داشته باشیم، عنوان کرد: تنظیم‌گری‌ها باید با نگاهی به منفعت عمومی تدوین شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: می‌توان به تدریج تنظیم‌گری را از نگاه حقوقی صرف به فعالیت نوآورانه و فناورانه تغییر حالت داد که در این صورت بخش‌های مختلفی درگیر آن خواهند شد و از کنار آن منافع مطلوبی حاصل خواهد شد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اکوسیستم نوآوری و فناوری یکی از پیشران‌های اصلی هستند که در حوزه تنظیم‌گری می‌تواند بسیار تحول‌زا حرکت کند. یکی از امیدواری‌های مرکز پژوهش‌های مجلس این است که با حضور و فعالیت بیشتر اکوسیستم نوآوری و فناوری در عرصه تنظیم گری و حکمرانی، در سال های آینده شاهد یک تنظیم‌گری موثر که به معنای واقعی منافع عمومی مردم را محقق کند، باشد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه‌ اقدامات این مرکز، حرکت کسب‌وکارهای نوپا به سمت شکل‌گیری تنظیم‌گری فناورانه در کشور است.

نگاهداری با تاکید براینکه ورود فناوری در هر بخشی تحول آفرین بوده است، گفت: با حضور فناوری در عرصه تنظیم‌گری و حکمرانی شاهد آن خواهیم بود که منافع حداکثری برای مردم به دست آید.

نگاهداری با بیان اینکه نظام‌های حکمرانی در مقاطع مختلف وظایف گوناگونی بر عهده دارند، خاطر نشان کرد: با حرکت رو به جلوی نظام‌های حکمرانی و تجارب حاصل شده در این حوزه، باید تلاش کرد تا بین تنظیم‌گری و سیاستگذاری فاصله‌ عمیقی ایجاد نشود و از نگره‌های مردمی نیز در این موضوع استفاده شود.

به گزارش ایرنا، بابک نگاهداری در رویداد «رویداد نظاره با موضوع مجلس و نوآوری؛ با تاکید بر چالش‌های تنظیم‌گری فناورانه» با اشاره به اقدامات جدید مرکز پژوهش‌های مجلس به ویژه با برگزاری رویدادهایی چون نوآیند، اقدام، پارلمان دانشجویی، در یازدهمین دوره فعالیت قوه مقننه، مجموعه این کارکردها را گامی در جهت استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور دانست.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی