تنها تولیدکننده مواد سوخت هسته‌ای در منطقه هستیم/ برنامه‌ریزی برای افزایش تولید کیک زرد


تهران – ایرنا – معاون سازمان سوخت هسته‌ای انرژی اتمی با اشاره به جایگاه این معاونت، گفت: توانسته‌ایم به جایگاه خوبی برسیم، به‌طوری‌که تنها تولیدکننده مواد استراتژیک و سوخت هسته‌ای در منطقه محسوب می‌شویم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064386/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی