تنها زندانی ایرانی در تاجیکستان آزاد شد


تهران- ایرنا- سفیر ایران در تاجیکستان از آزادی و بازگشت تنها زندانی ایرانی به کشورمان با موافقت و دستور رئیس جمهور تاجیکستان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095007/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی