تهران-مسکو، روابطی به پیچیدگی تاریخ/اهداف چهارمین حضور امیرعبداللهیان در روسیه


تهران- ایرنا- روابط استراتژیک و پیچیده ایران و روسیه گرچه مخالفان پیدا و پنهان کم ندارد اما تهران و مسکو در تلاش هستند تا ضمن حراست از این روابط در برابر تأثیرات پیدا و پنهان این مخالفت‌ها، در مسیر حل‌وفصل چالش‌های منطقه، بحران اوکراین و روابط دوجانبه گام‌های مهم و اجرایی بردارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070020/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی