تهیه بسته‌ برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد چابهار


چابهار- ایرنا- مدیرعامل منطقه آزاد چابهار از تهیه ۱۲۰ بسته به ارزش ۵۸ هزار میلیارد تومان برای جذب سرمایه‌گذار و رشد ۷۱ درصدی تقاضاها برای سرمایه‌گذاری در این منطقه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85270738/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی