تهیه سند تحول دولت مردمی با حدود ۳۷ موضوع/ دولت سیزدهم تنها دولت دارای سندِ بعد از انقلاب


تهران_ایرنا_رئیس‌جمهور با بیان اینکه در دولت یک سند پایین‌دستی به نام سند تحول دولت مردمی تهیه شده است، تصریح کرد: بعد از انقلاب تنها دولتی هستیم که سند دارد؛ نزدیک به ۳۷ موضوع از مسائل مهم کشوری را در این سند بررسی کرده‌ایم و راهکار ارائه داده‌یم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85336174/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B3%DB%B7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی