توئیت امیرعبداللهیان درمورد امضای یادداشت تعهدات عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان چهارشنبه شب در این توئیت نوشت: امشب در شهر تاریخی سمرقند یادداشت تعهدات عضویت دائم ج.ا.ایران نزد سازمان همکاری شانگهای را با دبیرکل امضا کردم.

وی افزود: اکنون وارد مرحله جدید همکاری های متنوع اقتصادی، تجاری، ترانزیت، انرژی و … شده ایم.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: دبیرکل سازمان، پیوستن دائم ایران و امضای سند را تبریک گفت و آن را تحول مهمی خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84888008/%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی