توئیت امیرعبداللهیان درمورد دیدار صمیمی با وزیران خارجه پیشینبه گزارش ایرنا، حسن امیرعبداللهیان در این توئیت نوشت: امروز در نشستی صمیمی میزبان برادرانم، آقایان خرازی، متکی، صالحی و ظریف وزرای خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران بودم.

وی افزود: مصمیم با تکیه بر خرد جمعی، اهداف دستگاه دیپلماسی را در تحقق منافع عالی ملت بخوبی عملیاتی کنیم.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: با جناب دکتر ولایتی نیز در غم درگذشت همشیره ایشان شریکیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937833/%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی