توازن‌گرایی در سیاست خارجی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم است


تهران- ایرنا -کارشناس مسائل آمریکا گفت: توزان گرایی در سیاست خارجی و گسترش ارتباط با کشورهای همسایه، آفریقایی و آمریکای لاتین دستاورد مهم دولت سیزدهم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071634/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی