توافقات پکن ترسیم کننده افق جدید در روابط ایران و چین است


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر امور بین‌الملل حزب کمونیست چین، توافقات رؤسای جمهور دو کشور را ترسیم کننده افق جدید در روابط تهران و پکن دانست و بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت نهادهای سیاسی برای تقویت اعتماد متقابل تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032895/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی