توافقنامه احداث راه آهن رشت _آستارا امضا می شود


تهران – ایرنا – معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد: توافقنامه احداث راه آهن رشت _ آستارا با سخنرانی روسای جمهور ایران و روسیه امضا می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113184/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی