توافق یا بازی رسانه‌ای؟


تهران-ایرنا- توافق موقت کلمه مشترک رسانه‌های غربی در هفته گذشته بود تا جایی که واکنش‌ها به مقامات رسمی رسید و خبر توافق موقت تکذیب شد.خبری که از ابتدا معلوم بود تکذیب می‌شود. اما این رسانه‌ها چه هدفی از نشر این خبر داشتند؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85136144/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی