توان بالای تجهیزاتی نیروی مسلح، دشمن را سردرگم کرده است


بندرعباس – ایرنا – جانشین قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تدابیر رهبر فرزانه انقلاب عمل کرده و هر چه دارد از حضور و خودباروی جوانان و دانشمندان ایرانی است و همین دشمن را سردرگم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242687/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی