توسعه تجهیزات پدافندی بازدارندگی دفاعی کشور را به حداکثر رساند


تهران- ایرنا- فرمانده منطقه پدافند هوایی مرکزی ارتش گفت: توسعه تجهیزات پدافندی در سیادت مرزهای هوایی کشورمان نقش خطیری دارد که توانستیم با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و بومی‌سازی تجهیزات و تسلیحات موجود، بازدارندگی دفاعی کشور را به حداکثر رسانیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080817/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی