توسعه دیپلماسی اقتصادی در دستور کار سفارتخانه‌های ایران قرار می‌گیرد


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تدوین طرحی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی در سایر کشورها خبر داد و گفت: هدف این طرح شناسایی منابع کشورهای مختلف در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و بهبود ارتباط با مسوولان، شرکت‌های دولتی و خصوصی آنها از طریق سفارتخانه‌ها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176211/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی