توسعه روابط اقتصادی با روسیه ماموریت مهم مسوولان مازندران است


ساری – ایرنا – استاندار مازندران گفت: توسعه روابط اقتصادی با کشور روسیه ماموریت محوله مهم و راهبردی دولت سیزدهم به مسوولان ارشد این استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967223/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی