توسعه و سرمایه‌گذاری در بندر چابهار از اولویت‌های کشور است


تهران – ایرنا – معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های چابهار را از اولویت‌های جمهوری اسلامی برشمرد و بر استفاده از ظرفیت‌های بندری آن به عنوان یک منطقه صنعتی، تجارت آزاد و گردشگری تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081603/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی