توصیه سخنگوی وزارت خارجه به انگلیس و فرانسه: دوشادوش مقصر وضعیت کنونی برجام نایستید

به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی روز سه شنبه در این توئیت نوشت: انگلیس و فرانسه به جای آنکه دوشادوش مقصر وضعیت فعلی برجام بایستند، باید به متحدشان فشار بیاورند که تصمیمات لازم را برای یک توافق پایدار و قوی اتخاذ کند.

وی تاکید کرد: ناکارآمدی تهدید و تحریم پیش از این ثابت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84842552/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی