توصیه سخنگوی وزارت خارجه به دولت فرانسه


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توصیه ای توییتری به دولت فرانسه تاکید کرد که اسفاده ابزاری از حقوق بشر دست بردارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061444/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی