توصیه مهم رئیس‌جمهور به احزاب و تشکل‌های سیاسی


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور فلسفه وجودی و کارکرد احزاب و تشکل‌ها را اصلاح امور جامعه دانست و گفت: تلاش برای رسیدن به قدرت، زمانی ارزشمند است که هدف، اجرای عدالت و گره‌گشایی از کار مردم باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197917/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی