توضیحات اسلامی درباره بازرسان اخراج‌ شده آژانس انرژی اتمی


تهران- ایرنا- رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه جلسه هیات دولت توضیحاتی درخصوص بازرسان اخراج‌ شده آژانس ارائه کرد و گفت: این افراد رفتارهای سیاسی تندی داشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85247219/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی