توضیحات جانشین وزیر دفاع درباره خنثی‌سازی خرابکاری صنعتی موساد


تهران- ایرنا- جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در توضیح خنثی سازی خرابکاری صنعتی موساد در صنایع موشکی کشور گفت: اگر این خرابکاری کشف نمی‌شد و این قطعات به کاربرده می‌شد تمامی موشک‌ها از حیز انتفاع خارج می‌شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216761/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی