توضیحات نوری درباره معلمان که فاقد رتبه


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش درباره علت صدور رتبه صفر برای بخشی از معلمان گفت که این گروه نتوانسته‌اند امتیازهای مقرر شده در نظام رتبه بندی را کسب کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058233/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی