توضیح درمورد خبر تعقیب قضایی چند مقام سابق دولتی


تهران – ایرنا – پایگاه اطلاع رسانی دولت درمورد خبر تعقیب قضایی چند مقام سابق دولتی توضیحی ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086036/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی