توضیح سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آزادی دو تبعه فرانسوی


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: قوه قضائیه در پاسخ به درخواست‌های طرف فرانسوی در سطوح مختلف و مذاکرات انجام شده، با حسن نیت و در اقدامی انسان‌دوستانه و در راستای قوانین و مقررات مربوطه دو تبعه فرانسوی را آزاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109166/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی