توقیفِ سرخِ اسرائیلی‌ها


تهران-ایرنا-توقیف کشتی تجاری تاجر معروف یهودی که سه‌شنبه گذشته از سوی نیروهای مسلح یمن اتفاق افتاده بود، زنگ خطر جدیدی را در اراضی اشغالی به صدا درآورده است. زنگ خطری که به گفته رسانه‌های عبری زبان در صورت تداوم شرایط در دریای سرخ میتواند پیامدهای بزرگی برای اسرائیل به دنبال داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307184/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی