تولید «باران» و نفس تازه‌ی دولت به کارخانه‌های متروک


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم‌ در طی دو سالی که از عمرش می گذرد، با وجود تنگناهای مالی، اقدامات ارزشمندی را به انجام رسانده و با عملکردی که تاکنون از خود بر جای گذاشته، نشان داده است که دست از تلاش مضاعف نخواهد کشید؛ تلاشی که در این گزارش به برخی از آنها در جهت توسعه و آبادانی استان اردبیل اشاره شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144185/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی