تکذیب معرفی فردی به‌ عنوان برادر رئیس‌جمهور


تهران – ایرنا – خبر معرفی فردی به‌ عنوان برادر رئیس‌جمهور برای تصدی پست شهرداری مشهد تکذیب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073891/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی