تکمیل مجموعه ۶ هزار نفری کرج از اولویت های اصلی ورزش کشور است


کرج – ایرنا – وزیر ورزش وجوانان گفت: تکمیل و بهره برداری از مجموعه‌ ورزشی ۶ هزار نفری انقلاب کرج از جمله پروژه های مهم و دارای اولویت این وزارتخانه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85315555/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی