تکمیل پازل سیاست خارجی دولت سیزدهم با پیوستن تهران به بریکس


تهران- ایرنا- بعد از تغییر عضویت تهران از ناظر به دائم در پیمان شانگهای، اینک الحاق به پیمان بریکس به عنوان یکی از قطب‌های اصلی ساختار چندقطبی آینده جهان را می‌توان قطعه دیگری از پازل نقش‌آفرینی تهران در سازمان‌های تاثیرگذار بین‌المللی دانست که در دولت سیزدهم تحقق یافته‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208870/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی