ثبات به روایت جان کربی!/ بی‌ثبات‌کننده منطقه کیست؟


تهران-ایرنا- فارغ از تمام جدل‌ها و تنش‌های چهل ساله واشنگتن و تهران، کاش جان کربی سخنگوی شورای امنیت آمریکا یک‌بار برای همیشه مشخص کند که «اقدام بی‌ثبات کننده» دقیقا چه نوع اقداماتی هستند که کاخ سفید ایران را متهم به انجام آن می‌کند!


منبع: https://www.irna.ir/news/85110221/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی