ثبات سیاسی و قدرت دفاعی و منطقه‌ای ما امروز مورد هجوم دشمن است


تهران-ایرنا- وزیر دفاع گفت: ثبات سیاسی، قدرت دفاعی و قدرت منطقه ای ما امروز مورد هجوم دشمن قرار گرفته است و جنگ ترکیبی و جنگ شناختی دشمن در همین راستاست. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85152064/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی