جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات یک دستگاه خودرو را دریافت می‌کنند


تهران- ایرنا- جانبازان بالای ۵۰ درصد با رعایت قوانین و مقررات و با مجوز وزارت صمت می‌توانند یک دستگاه خودرو وارد کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047399/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی