جانشین فرمانده سپاه: فریب خوردگان داخلی دچار اشتباه محاسباتی شدند


تبریز-ایرنا- جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به دام گذاری نظام سلطه برای تعدادی از فریب خوردگان داخلی، گفت: این عده قلیل همچون سرکردگان خود برای چندمین بار دچار اشتباه محاسباتی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055940/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی