جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه: هرگونه اقدام دشمن را قاطعانه پاسخ می‌دهیم


اهواز – ایرنا – جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه هرگونه اقدام دشمن را قاطعانه پاسخ می‌دهیم، گفت: امروز نیروی زمینی سپاه از شمال تا جنوب، و از شرق تا غرب کشور حضوری مقتدرانه دارد و فرصت هرگونه تعدی را از دشمن گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129877/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی