جانشین فرمانده کل سپاه: حرکت‌های جهادی کار پیمانکاری نیست


شیراز-ایرنا- جانشین فرمانده کل سپاه گفت: حرکت های جهادی کار پیمانکاری نیست بلکه یک اقدام مردمی و جهادی در راستای خدمت رسانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977861/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی