جانشین فرمانده کل سپاه: دشمن را در جنگ اقتصادی و فرهنگی نیز به پشیمانی می‌رسانیم


کرمان – ایرنا- جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: یک لحظه از دشمنی علیه کشور کم نشده و روش‌های دشمنان عوض شده که به سمت جنگ اقتصادی و فرهنگی رفته است، هرچند آنها را در این عرصه هم به پشیمانی می رسانیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169344/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی