جان‌فدای ماندگار؛ ذکر «بسم الله القاصم الجبارین» تا موعد انتقام


تهران- ایرنا- اندیشه متعالی حاج قاسم را هرگز نمی‌توان در قالب کتاب و مجموعه آثار مکتوب و شنیداری محدود کرد چراکه ابعاد جهانی این بزرگمرد هرگز حصار و زوایای تنگ را بر نمی‌تابید و این‌گونه است که هیچ موضع‌گیری جناحی را نمی‌توان به سردار سلیمانی منتسب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987802/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی