جان دوباره توسعه در دارالمرحمه با سفر دولت سیزدهم


سمنان – ایرنا – آیت الله سید ابراهیم رئیسی و اعضای دولت سیزدهم در قالب سفری ۲ روزه در دیار دارالمرحمه سمنان حضور یافتند و با توجه ویژه به مسایل و مشکلات اساسی این استان، راه سرعت‌گرفتن توسعه را در سمنان هموار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85450411/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی