جبلی: در حال طراحی الگوهای جدید براساس نیاز مخاطبان هستیم

وی درباره برنامه رسانه ملی برای جذب مخاطب، گفت: خوشبختانه شبکه‌های مختلف با نیروهای تازه‌نفس برنامه‌های جدیدی را روی آنتن می‌برند و با توجه به نیاز مخاطب و ضرورت‌های برنامه‌سازی در حال تغییر و طراحی الگوهای جدید هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944598/%D8%AC%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «پیمان جبلی» در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ٢٣ سریال در مراحل نگارش فیلمنامه و اجراست و برخی مجموعه‌های تلویزیونی هم آماده پخش هستند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی