جبلی: «سید عیسی» خود را مخلصانه وقف اسلام کرده است


تهران- ایرنا- رئیس سازمان صداوسیما تأکید کرد: سید عیسی طباطبایی چونان سدی محکم و دیواری قابل اتکا نقشی بنیادین در جریان مقاومت لبنان و فلسطین دارد و خود را مخلصانه وقف اسلام، امام و ولایت کرده و در طول سال‌ها خدمت در لبنان، بارها مورد تجلیل و تفقد امام خمینی و مقام معظم رهبری قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228064/%D8%AC%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی