جبلی: صداوسیما درباره سرنوشت سریال‌ها تصمیم می‌گیرد


تهران- ایرنا- رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به مالکیت این رسانه بر آثار تولیدی خود گفت: در ارتباط با برنامه‌هایی که از قبل تهیه شده‌اند و هزینه‌هایی برای آنها صرف شده، مالکیت اثر در اختیار سازمان صدا و سیما است نه افرادی که در این برنامه‌ها در قالب‌های مختلف ایفای نقش کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990476/%D8%AC%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی