جذب نیروی انسانی در دولت به شیوه نقطه ای انجام می شود


اصفهان_ایرنا_معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در دولت سیزدهم فرایندی طراحی شده که نیروی انسانی از طریق جذب نقطه ای تامین شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010744/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی