جذب ۲۴۴ میلیارد تومان اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به اسلامشهر


اسلامشهر – ایرنا – استاندار تهران از جذب ۲۴۴ میلیارد تومان اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به شهرستان اسلامشهر در استان تهران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007675/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B2%DB%B4%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی