جرم‌انگاری اهانت به مقدسات/انتصاب فرستاده سازمان در امور اسلام هراسی


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه در نشست فوق العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی ضمن ارائه راهکار برای جرم انگاری توهین به ادیان، از دبیرکل سازمان همکاری اسلامی خواست نسبت به انتصاب فرستاده ویژه سازمان در امور اسلام‌هراسی اقدام کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186064/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی