جزئیات تشدید حفاظت از منابع آبی در برنامه هفتم توسعه


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت:طبق لایحه برنامه هفتم وزارت نیرو مجاز است تا برخی از وظایف خود در زمینه حفاظت از منابع آب زیر زمینی و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به تشکل‌های مردمی و غیردولتی واگذار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184738/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی