جزئیات حمایت‌های دولت مردمی از «ایرانیان خارج از کشور»


تهران- ایرنا- دولت با هدف ترغیب و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری اقتصادی و جذب آنها در مراکز آموزشی و پژوهشی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را تصویب و به مجلس ارسال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171596/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی