جسارت به مقدسات، انتقام و حیله صهیونیست‌ها از عدالت‌خواهان و حق‌طلبان است


تهران- ایرنا- دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم را مکر، حیله و انتقام صهیونیست‌ها از آزاداندیشی انسان‌های عدالت‌خواه و مواجهه با موج حق‌طلبی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009712/%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی